Chào mừng các bạn đến với công ty TNHH Châu Á Thái Bình Dương

CHÚC MỪNG ĐỖ QUANG VIỆT ĐÃ NHẬN ĐƯỢC VISA CANADA

Chúc mừng em Đỗ Quang Việt ở Cát Bi, Hải An, Hải Phòng đã nhận được visa du học Canada tại trường Niagara college khóa học Cử nhân Quản trị du lịch.

Chúc em học tập tốt, đạt được mọi ước mơ trong cuộc sống.

Thông tin về trường Niagara college vui lòng xem tại website công ty hoặc www.niagaracollege.ca


Chat Facebook với chúng tôi