Chào mừng các bạn đến với công ty TNHH Châu Á Thái Bình Dương

Danh sách các trường đại học ở Canada

Danh sách các trường đại học ở Canada.

Danh sách các trường đại học ở Canada. Tại các trường này, các bạn sinh viên có thể theo học các khóa học cao đẳng, đại học, thạc sỹ và tiến sỹ. Bạn có thể lựa chọn 1 trong hàng trăm chuyên ngành học phong phú do các trường đại học cung cấp.

Alberta Universities - Canada

 • Athabasca University
 • Augustana University College
 • Concordia University College of Alberta
 • The King’’s University College
 • University of Alberta
 • University of Calgary
 • University of Lethbridge

British Columbia Universities - Canada

 • Malaspina University College
 • Okanagan University College
 • Royal Roads University
 • Simon Fraser University
 • Thompson Rivers University
 • Trinity Western University
 • University College of the Fraser Valley
 • University of British Columbia
 • University of Northern British Columbia
 • University of Victoria

Manitoba Universities - Canada

 • Brandon University
 • University of Manitoba
 • University of Winnipeg

New Brunswick Universities - Canada

 • Mount Allison University
 • St. Thomas University
 • Universite de Moncton
 • University of New Brunswick

Newfoundland Universities - Canada

 • Memorial University of Newfoundland

Nova Scotia Universities - Canada

 • Acadia University
 • Dalhousie University
 • Mount Saint Vincent University
 • Saint Mary’’s University
 • St. Francis Xavier University
 • University of King’’s College

Ontario Universities - Canada

 • Algoma University College
 • Brock University
 • Carleton University
 • Lakehead University
 • Laurentian University
 • McMaster University
 • Nipissing University
 • Queen’’s University
 • Redeemer University College
 • Ryerson University
 • Saint Paul University
 • Trent University
 • University of Guelph
 • University of Ottawa
 • University of Sudbury
 • University of Toronto (UofT)
 • University of Waterloo
 • University of Western Ontario
 • University of Windsor
 • Wilfrid Laurier University
 • York University

Prince Edward Island Universities - Canada

 • University of Prince Edward Island

Quebec Universities - Canada

 • Bishop’’s University
 • Concordia University
 • Ecole Polytechnique de Montreal
 • HEC Montreal
 • McGill University
 • Universite de Montreal
 • Universite de Sherbrooke
 • Universite du Quebec
 • Universite Laval

Saskatchewan Universities - Canada

 • First Nations University of Canada
 • University of Regina
 • University of Saskatchewan

Chat Facebook với chúng tôi