Chào mừng các bạn đến với công ty TNHH Châu Á Thái Bình Dương

Học bổng giáo dục quốc tế 2017 tại Cao đẳng Canning - Australia

Cao Đẳng Cannning trao các suất học bổng dành cho sinh viên quốc tế đăng ký Chương Trình Dự Bị Đại Học của các trường Đại Học Bang Tây Úc (WAUFP) hoặc chương trình lớp 12 hệ chứng chỉ Giáo Dục Bang Tây Úc (WACE) tại Cao Đẳng Canning, Perth, Tây Úc (WA). Sinh viên từ tất cả các nước đều có thể đăng ký.

Học bổng sẽ được đánh giá dựa trên kết quả học tập và nhận xét từ nhà trường. Nếu như không có nhiều sự khác biệt về kết quả học tập của các ứng viên, trường sẽ cân nhắc dựa trên sơ yếu lý lịch và thành tích để đánh giá.

Học bổng dành cho sinh viên nhập học chương trình lớp 12, chương trình dự bị Đại Học và chương trình Chứng Chỉ Giáo Dục Bang Tây Úc.

Sinh viên có thể đăng ký học bổng để nhâp học các khóa:

 • Tháng 1/2017: WAUFP và WACE
 • Tháng 4/2017: WAUFP và WACE
 • Giữa năm 2017/18: WAUFP

Học sinh lớp 11 tại Cao Đẳng Canning có thể đăng ký tham gia dựa trên kết quá lớp 11 (Liên hệ với Phòng Sinh Viên Quốc Tế).

Học bổng dành cho Kỳ nhập học tháng 1/2017 sẽ hết hạn từ ngày 31/10/2016. Thông báo sẽ được đưa ra sau 2 tuần kể từ ngày hết hạn đăng ký.

Học bổng toàn phần (Nhập học tháng 1/2017) Học bổng bán phần
 • Trao thưởng 1 suất học bổng toàn phần trị giá A$23,115.
 • Để đạt được học bổng toàn phần, học sinh phái có thành tích học tập xuất sắc. Thông thường, học sinh phải đạt được điểm tối đa trong ít nhất 6 môn học tương ứng.
 • Học sinh sẽ phải hoàn thành đơn ghi danh dành cho sinh viên quốc tế, Đơn xin xét học bổng quốc tế và đóng A$200 phí ghi danh không hoàn trả. A$200 này sẽ được giảm trừ vào học phí nếu sinh viên không giành được học bổng nhưng đăng ký học tại Canning năm 2016.
 • Giấy tờ yêu cầu:
  • Nhận xét từ hiệu trưởng của trường.
  • Kết quả học tập chính thức/ tạm thời, tương đương với chương trình lớp 11 tại Bang Tây Úc.
  • Hai báo cáo học tập gần nhất.
  • Sơ yếu lý lịch.
 • Kết quả sẽ được thông báo vào ngày 18/11/2016.
 • 5 suất hoc bổng trị giá A$10,000.
 • 6 suất hoc bổng trị giá A$7,000
 • Để đạt được học bổng bán phần học sinh phái có thành tích học tập xuất sắc. Thông thường, học sinh phải đạt được điểm tối đa trong ít nhất 5 môn học tương ứng.
 • Những học bổng này sẽ được trao tặng cho học sinh tại bất kỳ thời điểm nào, bao gồm cả những chuyến thăm mang tính chất quảng bá.
 • Học sinh phải đặt cọc A$1,000 không hoàn trả trong vòng 2 tuần kể từ ngày được thông báo trao học bổng nếu không sẽ bị mất quyền nhận học bổng. 
 • Những học sinh được trao học bổng bán phần sẽ được xem xét nhận học bổng toàn phần và A$1,000 đặt cọc sẽ được chuyển trực tiếp vào số tiền học phí phải trả.
 • Học sinh sẽ không phải trả phí ghi danh cho học bổng bán phần được trao tặng bởi nhân viên của Canning tại cac chương trình quảng bá quốc tế.
 • Các suất học bổng không được phân bổ trong các chuyến quảng bá ở nước ngoài sẽ được trao tại cùng một điểm khi suất học bổng toàn phần được quyết định.
 • Học sinh muốn được xem xét nhập học tháng 10/11 phải trả A $ 200 lệ phí không hoàn lại như được nêu trong các điều kiện để áp dụng để đăng ký học bổng toàn phần.

 

canning scholarships

Để tìm hiểu thêm những chương trình du học hấp dẫn khác, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi hoặc Facebook Fanpage: facebook.com/apaco.info


Chat Facebook với chúng tôi