Chào mừng các bạn đến với công ty TNHH Châu Á Thái Bình Dương

THẠC SỸ QUẢN TRỊ VÀ THỰC HÀNH ĐIỀU DƯỠNG TẠI CANADA

Rất vui được chia sẻ với bạn chương trình mới nhất được cung cấp bởi Trường cao đẳng Sprott Shaw cho tất cả các y tá có đăng ký muốn tiến bộ giáo dục của họ tại Canada.

Trường Sprott Shaw hiện có CHỨNG CHỈ SAU ĐẠI HỌC VỀ QUẢN TRỊ VÀ THỰC HÀNH ĐIỀU DƯỠNG

Chương trình này được thiết kế để cung cấp đào tạo cụ thể cho các Điều dưỡng viên Quốc tế (IENs):

  1. Thích nghi với thực tiễn tốt nhất của Canada về y tá
  2. Chuẩn bị cho vị trí điều dưỡng trong hệ thống chăm sóc sức khoẻ của Canada
  3. Phát triển tư duy về văn hoá và nhận thức
  4. Phát triển năng lực lãnh đạo và kỹ năng hành chính
  5. Làm quen với các chiến lược cần thiết để chuẩn bị cho Dịch vụ Thẩm định Y tá Cộng đồng  (NCAS), là một điều kiện tiên quyết để viết NCLEX RN (Canadian National Nursing Exam)

Chat Facebook với chúng tôi