Chào mừng các bạn đến với công ty TNHH Châu Á Thái Bình Dương

ÚC - COLLEGE OF LAW

Trường Luật là đơn vị đào tạo và giáo dục pháp lý thực hành bậc sau đại học lớn nhất ở Úc và New Zealand, và là đơn vị đào tạo hàng đầu về các chương trình thạc sĩ luật ứng dụng. Trường Luật là một cơ quan tự kiểm định tương đương với một đại học, nghĩa là tất cả các chương trình đào tạo đều tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn giáo dục do Cục Tiêu chuẩn Chất lượng Giáo dục Bậc đại học (TEQSA) của Úc đặt ra.

Trường cung cấp gì cho sinh viên quốc tế

Tiếng Anh pháp lý quốc tế và Chương trình kỹ năng nghiệp vụ (ILEPS)

ILEPS là một chương trình mới, độc đáo nhằm chuẩn bị cho luật sư trẻ ra hành nghề pháp lý quốc tế. Đây là một chương trình học tập qua thực hành thực tế, được thiết kế để nâng cao kỹ năng giao tiếp tiếng Anh (đến bậc B2/C1 theo Khung tham chiếu chung châu Âu CEFR) đồng thời học hỏi các kỹ năng nghiệp vụ trong bối cảnh thực hành pháp lý doanh nghiệp và thương mại.

ILEPS rồi sẽ trở thành chương trình nền tảng dành cho những luật sư vốn không phải là người nói tiếng Anh nếu họ muốn nâng cao kỹ năng giao tiếp tiếng Anh trước khi bắt đầu các chương trình thạc sĩ LLM về Luật ứng dụng của Trường. Hiện nay chương trình LLM của trường đang được xây dựng và mở rộng, bao gồm những môn mới về thực hành pháp lý quốc tế (chú trọng thực hành xuyên biên giới ASEAN), luật và thực hành ở Malaysia, và Thực hành Thông luật (ban đầu sẽ tập trung vào New Zealand).

Cơ cấu
Chương trình ILEPS được cơ cấu thành 2 môn, mỗi môn 15 đơn vị học trình (đvht).

Tiếng Anh pháp lý quốc tế và Kỹ năng nghiệp vụ 1 của Trường Luật
Môn học 15 đvht này chú trọng phát triển kỹ năng giao tiếp tiếng Anh pháp lý và kỹ năng nghiệp vụ pháp lý trong bối cảnh giao dịch ngoài tranh tụng ở doanh nghiệp và thương mại. Sinh viên sẽ nâng cao kỹ năng đọc viết lên bậc B1|C2 theo Khung tham chiếu chung châu Âu CEFR.

Tiếng Anh pháp lý quốc tế và Kỹ năng nghiệp vụ 2 của Trường Luật
Môn học 15 đvht này chú trọng phát triển kỹ năng giao tiếp tiếng Anh pháp lý và kỹ năng nghiệp vụ pháp lý trong giải quyết tranh chấp ở doanh nghiệp và thương mại. Sinh viên sẽ nâng cao kỹ năng nghe nói lên bậc B1|C2 theo Khung tham chiếu chung châu Âu CEFR.

Nếu thích, sinh viên có thể học các đvht riêng lẻ như các môn tách biệt. Không có lịch cụ thể cho từng đvht, nhưng sinh viên sẽ phải hoàn thành từng đvht trong thời gian 6 tháng.

Tổ chức đào tạo

Chương trình ILEPS được tổ chức trực tuyến thông qua nền CANVAS giúp sinh viên học mọi lúc mọi nơi trên mọi thiết bị. Trong chương trình, sinh viên được giảng viên hỗ trợ qua nhiều kênh giao tiếp, trao đổi đa dạng. Giảng viên sẽ phản hồi cho từng sinh viên về bài tập và giữ sinh viên đi đúng hướng.

Thời lượng

Mỗi môn (tức là ILEPS 1 và ILEPS 2) được tổ chức theo các học kỳ 3 tháng. Các học kỳ này bắt đầu vào tháng 01, tháng 5 và tháng 9. Sinh viên sẽ hoàn thành mỗi tuần một đvht. Mỗi đvht gồm tối đa 10h học tập kỹ năng nghiệp vụ pháp lý và tối đa 10h kỹ năng giao tiếp tiếng Anh pháp lý.

Kiểm tra đánh giá

Kiểm tra đánh giá mỗi đvht một khác. Tất cả đều căn cứ vào việc thực hiện những nhiệm vụ thực hành mà luật sư phải làm đối với các vấn đề doanh nghiệp và thương mại. Không phải làm bài thi viết – bài thi kiểm tra sinh viên học thuộc lòng; mà tất cả đều đánh giá chất lượng của sinh viên qua thực tế thực hiện nhiệm vụ.

Giá cả:

  1. Tiếng Anh pháp lý quốc tế và Kỹ năng nghiệp vụ 1 của Trường Luật – 850 AUD
  2. Tiếng Anh pháp lý quốc tế và Kỹ năng nghiệp vụ 2 của Trường Luật - 850 AUD
  3. Từng đvht riêng biệt – 75 AUD

Chat Facebook với chúng tôi