Chào mừng các bạn đến với công ty TNHH Châu Á Thái Bình Dương

MỞ RỘNG CHƯƠNG TRÌNH CES ĐẾN 55 TRƯỜNG VỚI ĐIỀU KIỆN KHÔNG ĐỔI

LOA LOA LOA!!! MỞ RỘNG CHƯƠNG TRÌNH CES ĐẾN 55 TRƯỜNG VỚI ĐIỀU KIỆN KHÔNG ĐỔI
Ngày 12/10/2017, Lãnh sự quán Canada có cuộc họp với các agent tại Hà Nội công bố về việc CES tiêp tục gia hạn vẫn giữ nguyên điều kiện IELTS 5.0, không band nào dưới 4.5 và nâng tổng số trường từ 45 lên đến 55 trường.
Danh sách các trường mới như sau:
Northern College
- Sault College...
- Sheridan College
- St. Lawrence College


Chat Facebook với chúng tôi