Chào mừng các bạn đến với công ty TNHH Châu Á Thái Bình Dương

HỌC BỔNG DU HỌC ÚC NĂM 2019-2020

THÔNG TIN HỌC BỔNG DU HỌC ÚC NĂM 2019-2020

Tập đoàn giáo dục Navitas là đại diện của rất nhiều các trường cao đẳng danh tiếng tại Úc và nhiều quốc gia trên tế giới. Navitas hiện đang có nhiều chương trình học bổng dành cho học sinh Việt Nam tại các trường cao đẳng trên toàn nước Úc.

1/ Cao đẳng Eynesbury

- Học bổng 30% - 50% học phí cho học sinh lớp 10

- Học bổng 30% học phí cho năm lớp 11 và chương trình dự bị

- Học bổng 20% ​​học phí cho chương trình cao đẳng liên thông lên Đại học Adelaide

2. Trường đại học Tây Sydney:

- Học bổng quốc tế khóa đại học: Lên đến $ 22.500AUD trong 3 năm

- Học bổng quốc tế khóa thạc sỹ: Lên tới 15.000 đô la trong 2 năm

3. Cao đẳng SIBT:

- Học bổng Western International Merit: $ 5000 cho chương trình cao đẳng

- Bursary Entry tạm thời: $ 4600AUD cho chương trình cao đẳng

4. Cao đẳng Curtin: 10 tuần tiếng Anh miễn phí và 12,5% học bổng khóa học liên thông cho sinh viên Việt Nam với các điều kiện sau:

· Học bổng này chỉ dành cho sinh viên mới và sinh viên quốc tế tại Đại học Curtin.

· 12,5% học bổng cho 200 tín chỉ đầu tiên (8 đơn vị) tại Đại học Curtin và 12,5% học bổng cho năm thứ 2 của Đại học Curtin - được cung cấp nếu các sinh viên đạt được CWA 65% sau khi hoàn thành Chứng chỉ Cao đẳng của Đại học Curtin.

· Học bổng này dành cho sinh viên liên thông với Đại học Curtin và bắt đầu vào năm thứ 2 của chương trình Cử nhân không muộn hơn học kỳ 2, 2021.

· Đối với những sinh viên không đáp ứng yêu cầu tiếng Anh và phải học tiếng Anh trước khi bắt đầu khóa học chính, tiếng Anh miễn phí 10 tuần vẫn được áp dụng, khi sinh viên học vào chương trình chính, sẽ nhận được học bổng 12,5%

5. Edith Cowan College: Học bổng 10 tuần tiếng Anh miễn phí và học bổng 10% ECC

6. Newcastle International College: Học bổng $ 500AUD cho sinh viên chấp nhận thư nhập học vào ngày 2 tháng 12 năm 2019

7. Học bổng xuất sắc Latrobe Sydney: 15% - 25% cho các chương trình Đại học và Sau đại học

8. Jamescook College: $ 2500AUD cho các chương trình chuyển tiếp

9. SAIBT: 10 tuần tiếng Anh miễn phí

10. Deakin College: 20% học phí cho các chương trình chuyển tiếp cho tháng 10 năm 2019

Xin vui lòng liên hệ APACO để nhận thông tin chi tiết về từng chương trình học bổng.


Chat Facebook với chúng tôi