Chào mừng các bạn đến với công ty TNHH Châu Á Thái Bình Dương

HỌC BỔNG $20,000 CAD CỦA TRUỜNG CAO ĐẲNG NIAGARA- CANADA

HỌC BỔNG $20,000 CAD CỦA TRUỜNG CAO ĐẲNG NIAGARA- CANADA
Trường Niagara College Canada xin trân trọng thông báo chương trình học bổng GLOBAL EXCELLENCE SCHOLARSHIP lên tới $20,000 CAD dành cho bậc cử nhân tại Niagara College.

Cụ thể, sinh viên sẽ nhận học bổng tự động trị giá $2,500 CAD khi được trường cấp thư mời cho chương trình bậc cử nhân tại Niagara College. Các kỳ tiếp theo học bổng sẽ được trao dựa vào điểm trung bình sinh viên đạt được trong kỳ trước đó. Thông báo nhận học bổng sẽ được cấp trực tiếp trong Offer Package của trường. Cấu trúc học bổng như sau:

Term 80% Grade Average 70% Grade Average 60% Grade Average
**Term 1 $2,500 $2,500 $2,500
Term 2 $2,500 $1,000 $500
Term 3 $2,500 $1,000 $500
Term 4 $2,500 $1,000 $500
Term 5 $2,500 $1,000 $500
Term 6 $2,500 $1,000 $500
Term 7 $2,500 $1,000 $500
Term 8 $2,500 $1,000 $500

Các chương trình bậc cử nhân dành cho sinh viên quốc tế tại Niagara College

Chương trình cấp bằng cử nhân tại Niagara College cung cấp cho sinh viên không chỉ lý thuyết chuyên môn mà còn tập trung đào tạo kỹ năng thực hành thông qua phương pháp dạy hướng tới thực tiễn và kỳ Thực tập hưởng lương (Co-op). Các chương trình bậc cử nhân dành cho sinh viên quốc tế bao gồm:

• Honours Bachelor of Business Administration – Hospitality
Bằng cử nhân về Quản trị Kinh doanh Du lịch, Nhà hàng và Khách sạn (2 kỳ Co-op)

• Honours Bachelor of Business Administration – Human Resources
Bằng cử nhân về Quản trị Kinh doanh – Quản lý nhân sự

• Honours Bachelor of Business Administration – International Commerce and Global Development
Bằng cử nhân
về Quản trị Kinh doanh – Thương mại quốc tế và phát triển toàn cầu


Chat Facebook với chúng tôi