Chào mừng các bạn đến với công ty TNHH Châu Á Thái Bình Dương

TIN VISA DU HỌC- CHÚC MỪNG EM HOÀNG VĂN QUANG

CHÚC MỪNG EM HOÀNG VĂN QUANG SINH NĂM 1998 TẠI DƯƠNG KINH HẢI PHÒNG ĐÃ NHẬN ĐƯỢC VISA DU HỌC TẠI TRƯỜNG CANNING COLLEGE VÀ ĐẠI HỌC MURDOCH KHÓA CAO ĐẲNG VÀ CỬ NHÂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI TRƯỜNG MURDOCH NGAY 6/5/2016

THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG CANNING COLLEGE VÀ ĐẠI HỌC MURDOCH XEM TẠI WEBSITE: Canningcollege.wa.edu.au và murdoch.edu.au

 


Chat Facebook với chúng tôi