Chào mừng các bạn đến với công ty TNHH Châu Á Thái Bình Dương

THAY ĐỔI VỀ CHÍNH SÁCH XÉT DUYỆT VISA DU HỌC ÚC

Tại sao Chính phủ Úc  thực hiện những thay đổi này

Chương trình SSVF sẽ hỗ trợ sự phát triển bền vững của ngành giáo dục quốc tế của Úc hướng tới việc áp dụng một thị thực du học đơn giản nhưng nhận được các du học sinh có ý định học tập nghiêm túc, tiếp cận tới chính sách nhập cư toàn diện giảm thiểu các phiền toái


Yêu cầu quan trọng đối với thị thực du học (subclass 500)

Yêu cầu về mục đích du học là trung thực (GTE) yêu cầu

Yêu cầu GTE áp dụng cho tất cả các đương đơn xin visa sinh viên và xem xét ý định của họ có thực sự muốn  lưu trú tạm thời tại Úc với mục đích học tập hay không. Các đánh giá xác thực dựa trên một số yếu tố cá nhân có liên quan đến học sinh, chẳng hạn như lịch sử di trú của họ, hoàn cảnh mà có thể khuyến khích các học sinh trở về quê nhà và điều kiện mà có thể khuyến khích họ ở lại Úc

Nhập học tại một khóa học đã đăng ký


Sinh viên quốc tế nói chung phải ghi danh vào một khóa học và cung cấp Giấy chứng nhận nhập học (Confirmation of Enrolment (CoE) khi họ nộp đơn xin thị thực du học.

Trường hợp ngoại lệ với quy định này áp dụng dành cho Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc Phòng tài trợ (Thư  từ Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng); chương trình trao đổi du học (Gừi kèm thư chấp nhận của chương trình trao đổi sinh viên) và nghiên cứu sinh sau đại học cần thiết  ở lại Úc để thực hiện các luận án của họ.

Năng lực tài chính và trình độ tiếng Anh

Tất cả các sinh viên quốc tế được yêu cầu phải có đủ tiền để trang trải học phí và chi phí sinh hoạt tại Úc. Trong khi các sinh viên này có thể làm việc một số giờ theo quy định của  Úc, họ không nên dựa vào  việc làm này để trang trải học phí và chi phí sinh hoạt.

Trong quá trình xin visa, du học sinh phải cung cấp bằng chứng về khả năng tài chính của họ và thành thạo ngôn ngữ tiếng Anh. Bằng chứng tài chính và khả năng tiếng Anh sẽ phụ thuộc vào quốc gia và trường học mà du học sinh đó xin nhập học

Yêu cầu về sức khỏe


Sinh viên quốc tế được yêu cầu phải có sức khỏe tốt và cần phải thực hiện một cuộc kiểm tra sức khỏe như là một phần của hồ sơ xin visa sinh viên của họ. Học sinh cũng phải cung cấp bằng chứng bảo hiểm y tế cho toàn khóa học


Thời gian xét duyệt  đơn xin thị thực sinh viên

75% hồ sơ sẽ được xét duyệt trong 1 tháng
Để giảm thời gian xử lý visa, sinh viên được khuyến khích nộp tất cả các giấy tờ cần thiết với đơn xin thị thực của họ. Không nộp tất cả các tài liệu cần thiết có thể dẫn đến sự chậm trễ xử lý hoặc từ chối cấp thị thực.

Tác động của SSVF đối với những người đang có visa sinh viên

Các SSVF chỉ áp dụng cho các ứng dụng thị thực sinh viên nộp từ 1 tháng 7 năm 2016 và sẽ không ảnh hưởng đến thị thực của những người đã được cấp
Các thành viên trong gia đình của người có visa sinh viên hiện tại (Loại 570-576) sẽ phải xin loại thị thực  500 visa nếu họ chưa có visa và muốn sang Úc
 


Chat Facebook với chúng tôi