Chào mừng các bạn đến với công ty TNHH Châu Á Thái Bình Dương

Trường ĐH Nước Úc

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ÚC

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ÚC

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ÚC

Australian Capital Territory 
The Australian National University
www.anu.edu.au

University of Canberra 
www.canberra.edu.au New South Wales 
Australian Catholic University 
www.acu.edu.au Charles Sturt University 
www.csu.edu.au Macquarie University 
www.international.mq.edu.au Southern Cross University
www.scu.edu.au University of Newcastle 
www.newcastle.edu.au The University of New England
www.une.edu.au University of New South Wales 
www.international.unsw.edu.au The University of Sydney
www.usyd.edu.au/internationaloffice University of Technology Sydney
www.uts.edu.au/international University of Western Sydney 
www.uws.edu.au/international University of Wollongong 
www.uow.edu.au Northern Territory 
Charles Darwin University 
www.cdu.edu.au Queensland 
Bond University 
www.bond.edu.au Central Queensland University 
www.cqu.edu.au Griffith University 
www.griffith.edu.au/international James Cook University 
www.jcu.edu.au Queensland University of Technology
www.international.qut.edu.au The University of Queensland
www.uq.edu.au

The University of Sunshine Coast
www.usc.edu.au

University of Southern Queensland 
www.usq.edu.au

South Australia 
Flinders University 
www.flinders.edu.au

The University of Adelaide
www.international.adelaide.edu.au University of South Australia 
www.international.unisa.edu.au Tasmania 
University of Tasmania 
www.international.utas.edu.au Victoria 
Deakin University 
www.deakin.edu.au/international La Trobe University
www.latrobe.edu.au/international Monash University 
www.monash.edu.au/international RMIT
www.rmit.edu.au/international Swinburne University of Technology
www.international.swinburne.edu.au The University of Melbourne
www.futurestudents.unimelb.edu.au University of Ballarat 
www.ballarat.edu.au/international Victoria University 
www.vu.edu.au/international Western Australia 
Curtin University of Technology
www.international.curtin.edu.au Edith Cowan University
www.ecu.edu.au Murdoch University 
www.murdoch.edu.au The University of Western Australia
www.international.uwa.edu.au University of Notre Dame
www.nd.edu

 


Chat Facebook với chúng tôi