Chào mừng các bạn đến với công ty TNHH Châu Á Thái Bình Dương

DU HỌC CANADA KHÔNG CMTC- TRƯỜNG CAO ĐẲNG BOW VALLEY

THÔNG TIN KHÓA HỌC TẠI TRƯỜNG

Khai giảng tháng 1, 5 và 9

HỆ ĐÀO TẠO

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

THỜI GIAN

HỌC PHÍ

Chương trình Tiếng Anh

Khóa học Tiếng Anh Quốc tế nền tảng

Khóa Tiếng Anh Quốc tế 1

Khóa Tiếng Anh Quốc tế 2

Khóa Tiếng anh học thuật 1

Khóa tiếng anh học thuật 2

15 tuần

4,583CAD

Chứng chỉ

*Quản trị kinh doanh

- Quản trị tài chính và kế toán

- Nguồn nhân lực

- Hành chính chuyên nghiệp

* Y tế và sức khỏe

- Chăm sóc sức khỏe

 * Dịch vụ nhân sinh

- Quản lý y tế và dịch vụ nhân sinh

- Giáo dục mầm non và chăm sóc trẻ

- Chăm sóc người khuyết tật

- Trợ lý giáo dục

1 năm

10,579-13,437CAD

Cao đẳng

*Quản trị Kinh doanh

- Kế toán

- Quản lý sự kiện

- Dịch vụ tài chính

- Kinh doanh tổng quát

- Du lịch toàn cầu

- Nguồn nhân lực

- Marketing

- Quan hệ quốc tế

- Quản lý rủi ro

* Y tế và sức khỏe

- Y tá thực hành

-  Y sĩ

* Dịch vụ nhân sinh

- Công tác xã hội

- Giáo dục mầm non và chăm sóc trẻ

- Chăm sóc người khuyết tật

*Tư pháp

2 năm

13,437CAD 14,040

 

CHI PHÍ / NĂM

 

Phí tài liệu

45 CAD

Dịch vụ sinh viên   

50 CAD

Phí hội sinh viên

52 CAD


Chat Facebook với chúng tôi