Chào mừng các bạn đến với công ty TNHH Châu Á Thái Bình Dương

DU HỌC CANADA KHÔNG CMTC- TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỆ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG CANADORE

THÔNG TIN KHÓA HỌC TẠI TRƯỜNG

Lĩnh Vực Đào Tạo

Hệ Đào Tạo

Thời Gian

Học Phí/Năm

Hàng Không

Chứng chỉ

Cao Đẳng

Cao Đẳng nâng cao

1 – 3 năm

15,123CAD - 15,173CAD

Kinh Doanh Và Quản Lý

Cao Đẳng

42 tuần – 2 năm

12,633CAD - 16,800CAD

Tư Pháp Cộng Đồng Và Cảnh Sát

Cao Đẳng

2 năm

13,010CAD - 13,205CAD

Nghệ Thuật Ẩm Thực

Chứng chỉ

Cao Đẳng

1 - 2 năm

13,210CAD - 13,265CAD

Nghiên Cứu Môi Trường Và Công Nghệ Sinh Học

Chứng chỉ

Cao Đẳng

Cao Đẳng nâng cao

1 – 3 năm

12,965CAD - 16,666 CAD

Y Tế, Chăm Sóc Sức Khỏe

Chứng chỉ

Cao Đẳng

Cao Đẳng nâng cao

1 – 3 năm

12,588CAD - 21,548CAD

Nghiên Cứu Bản Địa

Chứng chỉ

Cao Đẳng

1 – 2 năm

12,965CAD - 13,110CAD

Nghiên Cứu Ban Đầu Và Tiếp Cận Ngôn Ngữ

Chứng chỉ

1 năm

12,633 CAD - 13,010CAD

Truyền Thông, Thiết Kế Và Nghệ Thuật

Chứng chỉ

Cao Đẳng

Cao đẳng nâng cao

1 - 3 năm

12,576CAD – 16,476CAD

Thể Thao Và Giải Trí

Chứng chỉ

Cao Đẳng

1 – 2 năm

12,902CAD - 13,010CAD

Thương Mại Và Công Nghệ

Chứng chỉ

Cao Đẳng

Cao Đẳng Nâng Cao

1 – 3 năm

13,010CAD – 16,800CAD

CHI PHÍ

 

Sách và dụng cụ học tập

1,500 CAD

Phí nhà ở

5,000 CAD

Ăn và giải trí

2,500 CAD

Bảo hiểm y tế

650 CAD

Trang phục

1,500 CAD

Tổng/năm

21,160 CAD

 


Chat Facebook với chúng tôi