Chào mừng các bạn đến với công ty TNHH Châu Á Thái Bình Dương

DU HỌC CANADA KHÔNG CMTC- TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAPILANO

THÔNG TIN KHÓA HỌC TẠI TRƯỜNG

 

Nhập học tháng 1, 5 và 9

Khóa Tiếng Anh: Từ 5,550CAD – 7,291CAD/ khóa

 

Nhóm ngành Đào Tạo

Hệ Đào Tạo

Thời Gian

Học Phí/năm

Nghệ thuật

 

Chứng chỉ

Cao đẳng

Cao Đẳng Liên Kết

Đại Học

 

1 – 4 năm

15,110 – 17,470CAD

Khoa học và kỹ thuật

 

Chứng chỉ

Cao đẳng

1 – 2 năm

 

17,470CAD-24,070CAD

Kinh doanh

Chứng chỉ

Cao Đẳng

Cao Đẳng Liên Kết

Đại Học

1 -4 năm

 

11,257CAD-22,522CAD

 

Truyền thông

Chứng chỉ

Cao Đẳng

Đại Học

1-4 năm

 

12,021CAD-18,281CAD

Nghiên cứu Luật

 

Chứng chỉ

Cao Đẳng

Đại Học

1-4 năm

 

17,774CAD-22,392CAD

Quản lý hoạt động giải trí ngoài trời

Chứng chỉ

Cao Đẳng

 

1- 2 năm

17,505CAD-31588CAD

Quản trị du lịch

 

Chứng chỉ

Cao Đẳng

Đại Học

1-4 năm

 

11,125CAD-21,573CAD

Giáo dục và nghiên cứu trẻ

Chứng chỉ

Cao Đẳng

Đại Học

1 – 4 năm

 

9,081CAD-19,244CAD

Sức khoe ứng dụng

 

Chứng chỉ

Cao Đẳng

Đại Học

1 – 4 năm

 

11,961CAD-29,197CAD

Tiếp cận và chuẩn bị học thuật

Chứng chỉ

Cao Đẳng

1 – 2 năm

 

3,621CAD-19,120CAD

Thiết kế

Đại học

4 năm

23,516CAD-25,120CAD

Nghệ thuật hình ảnh động

Chứng chỉ

Cao Đẳng

Đại Học

1 – 4 năm

4,472CAD-32,895CAD

Biểu diễn nghệ thuật

Chứng chỉ

Cao Đẳng

Đại Học

1 – 4 năm

12,806CAD-24,220CAD

CHI PHÍ

 

Sách và dụng cụ học tập

300 CAD

Phí ăn ở

1000 CAD/tháng

Phát sinh (trang phục, giải trí,..)

300 CAD

Bảo hiểm y tế

72CAD/ Tháng

Dịch vụ sinh viên & phí công nghệ

95CAD

Tổng/năm

 

 


Chat Facebook với chúng tôi