Chào mừng các bạn đến với công ty TNHH Châu Á Thái Bình Dương

DU HỌC CANADA KHÔNG CMTC- CAO ĐẲNG CONESTOGA

THÔNG TIN KHÓA HỌC TẠI TRƯỜNG

*Khóa Tiếng Anh Học Thuật

Khai giảng

Thời gian

Học phí

(Dự tính)

Phí học tập phát sinh

Bảo hiểm

Tổng

Tháng 1,5,9

4 tháng

CAD5,150

CAD473

CAD200

CAD5,823

Tháng 10,3,6

2 tháng

CAD2,575

CAD237

CAD200

CAD3,012

*Các chương trình chứng chỉ/văn bằng tốt nghiệp/Cao Đẳng (Không bao gồm chương trình Cao Đẳng Điều dưỡng thực hành)

Chi phí ước tính cho 1 năm học 2 kì hoặc 8 tháng

- Học phí: 11,700CAD

- Chi phí phát sinh: 2,301CAD

- Tổng: 14,001CAD

* Các chương trình bằng cấp khác ( Bao gồm chương trình Cao Đẳng Điều dưỡng thực hành)

- Học phí: 13.000CAD

- Chi phí phát sinh: 2826 CAD

- Tổng: 15.826 CAD


Chat Facebook với chúng tôi