Chào mừng các bạn đến với công ty TNHH Châu Á Thái Bình Dương

DU HỌC CANADA KHÔNG CMTC- TRƯỜNG CAO ĐẲNG CONFEDERATION

THÔNG TIN KHÓA HỌC TẠI TRƯỜNG

 

* Khóa Tiếng Anh

- Học tiếng Anh như ngôn ngữ thứ 2: 15 tuần Học phí: 5,200CAD

- Tiếng Anh học thuật: 15 tuần Học phí: 5,400CAD

 

Nhóm ngành đào tạo

Loại hình đào tạo

Thời gian

Học phí/năm

Công nghệ hàng không

 

Cao Đẳng

Cao Đẳng Nâng Cao

2 – 3 năm

13,800-16,00CAD

Công nghệ kỹ thuật

Chứng chỉ

Cao Đẳng

Cao Đẳng Nâng Cao

1 -3 năm

11,500-12,000CAD

Nghề phổ thông

Chứng chỉ

1 năm

11,500-14,250CAD

Tài nguyên thiên nhiên

Chứng chỉ

Cao Đẳng

1 – 2 năm

12,000CAD

Kinh doanh

Chứng chỉ

Cao Đẳng

Cao Đẳng Nâng Cao

Sau Đại học

1-3 năm

11,500CAD

Nghệ thuật đại cương và khoa học

Chứng chỉ

Cao Đẳng

1-2 năm

11,500CAD

Khách sạn

Cao Đẳng

2 năm

11,500CAD

Nghệ thuật truyền thông

Cao Đẳng

Cao Đẳng Nâng Cao

2-3 năm

12,500-13,200CAD

Khoa học sức khỏe

Chứng chỉ

Cao đẳng nâng cao

Sau Đại học

1-3 năm

11,500-17,400CAD

Dịch vụ cộng đồng

Chứng chỉ

Cao Đẳng

Cao đẳng nâng cao

1-3 năm

11,500 -12,009CAD

CHI PHÍ KHÁC

 

Sách và tài liệu

750CAD/ kì

Chỗ ở

50 – 200CAD/tuần

Ăn uống

300 – 400CAD/tuần

Phí dịch vụ trường

428CAD/năm

Phí dịch vụ sinh viên

210CAD/năm

Bảo hiểm

600CAD/năm

Phí thẻ xe bus

97CAD/năm

 


Chat Facebook với chúng tôi