Chào mừng các bạn đến với công ty TNHH Châu Á Thái Bình Dương

DU HỌC CANADA KHÔNG CMTC- ĐẠI HỌC NGHỆ THUẬT VÀ THIẾT KẾ EMILY CARR

THÔNG TIN KHÓA HỌC TẠI TRƯỜNG

 

Khai giảng tháng 1, 5, 9 hàng năm

 

Nhóm ngành đào tạo

Chương trình đào tạo

Văn hóa và cộng đồng

Chương trình cơ bản

Thực hành văn hóa và trọng tâm

Thực hành xã hội gắn liền với cộng đồng

Thiết kế và truyền thông

 

 

 

 

Cử nhân Thiết kế:

- Thiết kế truyền thông

- Thiết kế công nghiệp

- Thiết kế tương tác

Cử nhân Nghệ thuật truyền thông:

- Hoạt hình

- Tương tác + Nghệ thuật truyền thông  xã hội

Cử nhân Mỹ thuật thường thức:

Phim, Video + Tích hợp truyền thông

Thạc sĩ Thiết kế

Thạc sĩ nghệ thuật ứng dụng

Thạc sĩ Truyền thông kỹ thuật số

Nghệ thuật hình ảnh/thực hành trên vật liệu

Minh Họa

Nhiếp ảnh

Nghệ thuật hình ảnh

Nghệ thuật & tư pháp

 

CHI PHÍ KHÁC

Học phí TB/18 tín chỉ: 14,904 CAD/kì

 Phí sinh viên: 425CAD

Sách, tài liệu: 3,000 CAD

Y tế và nha khoa: 250 CAD

Nhà ở: 800 CAD/ tháng

Đồ ăn: 500 CAD/ tháng

Đi lại: 39CAD/tháng

Giải trí và quần áo: 100 CAD/tháng

Điện thoại & internet: 100 CAD/ tháng


Chat Facebook với chúng tôi