𝐋𝐀̣𝐈 𝐋𝐀̀ 𝐂𝐇𝐔̀𝐌 𝐕𝐈𝐒𝐀 𝐃𝐔 𝐇𝐎̣𝐂 𝐔́𝐂 𝐕𝐄̂̀ 𝐕𝐎̛́𝐈 𝐀𝐏𝐀𝐂𝐎 𝐕𝐀̀𝐎 𝐍𝐆𝐀̀𝐘 𝐆𝐈𝐔̛̃𝐀 𝐓𝐔𝐀̂̀𝐍 𝐋𝐀̀𝐌 𝐕𝐈𝐄̣̂𝐂.

| Lượt xem: 349
VISA❤️LẠI🧡VỀ💛VISA💚LẠI💙VỀ💜
🎉🎉🎉Chúc mừng 3 bạn 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐂𝐚̂̉𝐦 𝐓𝐮́, 𝐏𝐡𝐚̣𝐦 𝐕𝐚̆𝐧 𝐐𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 và 𝐏𝐡𝐚̣𝐦 𝐓𝐡𝐢̣ 𝐀́𝐧𝐡 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 đã nhận Visa Du học Úc.
Theo đó 𝐀́𝐧𝐡 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 sẽ theo học Tiếng Anh tại Canterbury Language Academy và khóa Cử nhân kinh doanh tại Canterbury Institute of Management - 𝐂𝐚̂̉𝐦 𝐓𝐮́ lại theo học khóa tiếng Anh tại Academy of English và chương trình lớp 11+ 12 tại trường Australian International High School còn 𝐏𝐡𝐚̣𝐦 𝐕𝐚̆𝐧 𝐐𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 lựa chọn học Tiếng Anh và Cử nhân mạng tại trường Melbourne Institute of Technology - Australia.
❤️❤️❤️𝑨𝒑𝒂𝒄𝒐 𝒎𝒆̂́𝒏 𝒄𝒉𝒖́𝒄 𝒄𝒂́𝒄 𝒆𝒎 𝒍𝒖𝒐̂𝒏 𝒗𝒖𝒊, 𝒎𝒂̣𝒏𝒉 𝒌𝒉𝒐𝒆̉, 𝒉𝒐̣𝒄 𝒕𝒂̣̂𝒑 𝒕𝒉𝒂̣̂𝒕 𝒕𝒐̂́𝒕 𝒗𝒂̀ 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒕𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒍𝒂𝒊 🏆🏆🏆
🎯Quý vị phụ huynh và các em học sinh có nhu cầu đi du học hay du lịch vui lòng liên hệ với Apaco để được tư vấn và hỗ trợ
Điện thoại: 0982 237 189