𝑪𝒉𝒂̀𝒐 𝒕𝒉𝒂́𝒏𝒈 2 𝒃𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒊𝒆̂́𝒄 𝒗𝒊𝒔𝒂 𝒈𝒊𝒂́𝒎 𝒉𝒐̣̂ 𝒗𝒂̀ 𝒗𝒊𝒔𝒂 𝒅𝒖 𝒉𝒐̣𝒄 𝑼́𝒄

| Lượt xem: 520

📣Chúc mừng anh Nguyễn Hoài Nam đã nhận được visa giám hộ nhé.
📣Chúc mừng em Trần Vũ Khánh Linh đã thành công chinh phục xứ sở Kangaroo nhé. Khánh Linh sẽ tham gia khóa học cử nhân kinh doanh tại trường Melbourne Institue of Technology tại thành phố Sydney
💕Apaco chúc em nhiều sức khỏe và thành công trong tương lai với những dự định của mình🏆🏆
🏆