Chốt cuối tuần bằng visa Úc 3 năm luôn của cô khách chưa từng gặp mặt.

| Lượt xem: 156

Chốt cuối tuần bằng visa Úc 3 năm luôn của cô khách chưa từng gặp mặt. Cảm ơn gia đình cô luôn tin tưởng APACO. Chúc cô có chuyến bay tốt đẹp tại xứ sở kangaroo.

Có thể là hình ảnh về bản đồ và văn bản