Chúc mừng em Nguyễn Thị Kim Hạnh ở Quảng Ninh đã nhận được Visa du lịch Úc

| Lượt xem: 17
🎉𝐕𝐢𝐬𝐚 𝐜𝐚́𝐜 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐯𝐚̂̃𝐧 𝐯𝐞̂̀ đ𝐞̂̀𝐮 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐀𝐩𝐚𝐜𝐨 𝐧𝐡𝐞́
👉𝐂𝐮̀𝐧𝐠 𝐀𝐩𝐚𝐜𝐨 𝐜𝐡𝐢𝐧𝐡 𝐩𝐡ụ𝐜 𝐱𝐮̛́ 𝐬𝐨̛̉ 𝐊𝐚𝐧𝐠𝐚𝐫𝐨𝐨 𝐭𝐚̣𝐢 𝐬𝐚𝐨 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 🇦🇺🇦🇺🇦🇺.
🦘Chúc mừng em Nguyễn Thị Kim Hạnh ở Quảng Ninh đã nhận được Visa du lịch Úc
💕Chúc em có chuyến bay thuận lợi, bình an và may mắn nhé!
💥 Chỉ cần chuẩn bị hành trang, Apaco sẽ cùng bạn chinh phục ước mơ Úc ngay hôm nay.