Sau lễ đi làm nhận được ngay visa du học Canada diện không chứng minh tài chính

| Lượt xem: 109
Sau lễ đi làm nhận được ngay visa du học Canada diện không chứng minh tài chính. Chúc mừng Khánh Linh đã nhận visa chỉ trong 1 tuần xét duyệt. Khánh Linh hiện đang học lớp 12, tấm visa này sẽ làm giảm áp lực thi cử cho em.
Úc khó chuyển Canada thôi. Canada đang xét duyệt hồ sơ diện SDS nhanh chóng và thuận lợi.

Có thể là hình ảnh về văn bản