Thêm 1 visa thăm thân Ailen về với team Apaco

| Lượt xem: 199

Thêm 1 visa thăm thân Ailen về với team Apaco. Chúc mừng chị Vũ Thị Hà lại có cơ hội thăm con và cháu tại đất nước Ailen xinh đẹp nhé. Visa nước này chảnh thôi rồi vì xét lâu.

Có thể là hình ảnh về văn bản