Thêm hai visa của hai cô chú đến từ Quảng Bình. Công nghệ số nên cả hai không cần gặp mặt chỉ cần qua tin nhắn là đã xong hồ sơ

| Lượt xem: 156
Thêm hai visa của hai cô chú đến từ Quảng Bình. Công nghệ số nên cả hai không cần gặp mặt chỉ cần qua tin nhắn là đã xong hồ sơ
Chúc cô chú có chuyến đi vui vẻ bên con cháu tại xứ sở chuột túi.