Visa Mỹ lại về với Apaco cả nhà ơi

| Lượt xem: 107
Visa Mỹ lại về với Apaco cả nhà ơi. Chúc mừng em Vũ Hoàng Hảo đã nhận được visa Mỹ.
Chúc em có nhiều sức khỏe và có những trải nghiệm tuyệt vời tại xứ sở cờ hoa nhé.

Có thể là hình ảnh về ‎1 người và ‎văn bản cho biết '‎VISA Control ControlNumber Number Issuing Post Name HANOI Surname VU Given Name HOANG HAO Passport Number Sex F Birth Date Visa Type /Class R B1/B2 Nationality VTNM Entries M Annotation ndow.Fostenty Issue Date 06MAY2024 Expir ation Date 24APR2025 0110 d.orlbr.oi_shds.im do Consfiuudioz ''<<<< THOANSでHAAAくんく<<<<<<< בעטה‎'‎‎