Visa siêu hiếm giờ về sau gần 2 tháng. Dã man với visa Úc thời điểm này. Ngày nào cũng nhận tin siết chặt visa từ Di trú và các trường. Chúc mừng chú Hải đã nhận visa 3 năm nhé

| Lượt xem: 200
Visa siêu hiếm giờ về sau gần 2 tháng. Dã man với visa Úc thời điểm này. Ngày nào cũng nhận tin siết chặt visa từ Di trú và các trường.
Chúc mừng chú Hải đã nhận visa 3 năm nhé.

Có thể là hình ảnh về văn bản