Cơ sở vật chất

APACO tự hào có cơ sở làm việc và học tập hiện đại. Được xây dựng lại từ tháng 2/2015 đến tháng 5/2015, công ty đi vào hoạt động với 2 tầng làm việc và 2 phòng học tiếng Anh.

Hình ảnh mặt tiền công ty

Phòng làm việc tầng 1

Phòng làm việc tầng 2

  • Sự kiện công ty