Thời gian nhập học ở new zeland

| Lượt xem: 2229
Thời gian nhập học ở New Zeland

Hệ thống giáo dục trung học của New Zealand rất tương thích với hệ thống giáo dục trung học quốc tế.

New Zealand đào tạo đầy đủ các bậc học từ: bậc trung học, cao đẳng, dự bị đại học, đại học và sau đại học. Và mỗi bậc học thì có thời gian nhập học khác nhau.

– Bậc trung học: Thời gian nhập học là mỗi tháng trong năm.

– Bậc Cao đẳng: Tháng 1, 2, 6, 7

– Đại học: Tháng 1, 7

– Sau Đại học: Tháng 1, 7

– Riêng các khoá học tiếng Anh bắt đầu vào thứ hai hàng tuần. Các bạn hãy liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm về đất nước New Zeland, chương trình đào tạo cũng như thời gian nhập học và điều kiện du học tại đây nhé.