Bộ trưởng bộ Di trú Canada hôm nay công bố số lượng sinh viên quốc tế cho các tỉnh bang và vùng lãnh thổ.

| Lượt xem: 222

Bộ trưởng bộ Di trú Canada hôm nay công bố phân bổ số lượng sinh viên quốc tế cho các tỉnh bang và vùng lãnh thổ. Mời các em tham khảo.

Có thể là hình ảnh về văn bản