ÚC tăng yêu cầu chứng minh du hoc

| Lượt xem: 121

Úc tăng yêu cầu chứng minh tài chính du học: Sổ tiết kiệm gửi trước 6 tháng và bằng chứng công việc/thu nhập/thuê mướn qua ngân hàng 12 tháng.

Không chấp nhận chứng minh tài chính từ 100% từ nguồn bất động sản mà chỉ chấp nhận tối đa đến 80%. Các nguồn thu nhập phải có bằng chứng chính thống như ngân hàng hoặc thuế. Không chấp nhận nguồn chứng minh tài chính từ nông nghiệp. Các hoạt động kinh doanh phải qua tài khoản 12 tháng, tiết kiệm phải có trước 06 tháng và bằng chứng thuế trả cho chính phủ để xác thực thu nhập doanh nghiệp.

Chấp nhận người bảo lãnh là bố/mẹ, ông bà, vợ/chồng, bố mẹ vợ/chồng

Sinh viên có thể sử dụng tối đa là 2 người bảo lãnh. Nếu bố mẹ bảo lãnh thì được tính là 01 người và sinh viên có thể sử dụng thêm ông bà. Không chấp nhận người chứng minh tài chính là cô chú hay anh chị em trừ khi sinh viên đó là trẻ mồ côi hoặc cô/chú anh chị đó là người chăm sóc nuôi dưỡng sinh viên đó. 2/ Bố hoặc mẹ của du học sinh đó mất và chứng minh cô/chú /anh/chị là người đã chu cấp tài chính 3/ Cô/chú, anh/chị là thường trú nhân hoặc quốc tịch ÚC và đáp ứng được yêu cầu về thu nhập hàng năm như sau:

Thu nhập hàng năm 72465 AUD/năm trước khi xin visa. Nếu du học sinh mang theo vợ hoặc chồng thì thu nhập cần chứng minh là 85.543 AUD.